جواب نیش عقرب

 

محبت عشق

هندویی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا میزند..
هندو به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد؛ اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند!
با این وجود مرد هنوز تلاش میکرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد؛ اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند!

مردی در آن نزدیکی به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش میزند دست نمیکشی؟!
هندو گفت: عقرب به اقتضای طبیعتش نیش میزند، طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن..
چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟!

هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش همیشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیش بزنند!

/ 18 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترانه

سلاممممممم ...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@ واقعاوب قشنگی داری به آدم یه حس خاصی میده

نیروانا

سلام ... چشات خوشمله.... به درسات برس عزیزم مثه من شیطون نباش.....

من

سلام وبت عالیه پیش منم بیا

mohsenlovely

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فاطمه

سلام عزیـــزم.وبت عالیه.به منم سربزن اگه خواستی منو با اسم عاشقونه ترین بلینک.منتظر نظرت هستم.

گندم

سلام وب قشنگ و زیبایی دارین ممنوننننننن[گل]

ترانه

به عشق گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *به وفا گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *اما وقتي به تنهايي گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم موند و همدم و مونسم شد. AAApammmmmmm

ترانه

به عشق گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *به وفا گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *اما وقتي به تنهايي گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم موند و همدم و مونسم شد. AAApammmmmmm

ترانه

به عشق گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *به وفا گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم،منو تنها گذاشت و رفت... *اما وقتي به تنهايي گفتم: تا تو را دارم تنها نيستم موند و همدم و مونسم شد. AAApammmmmmm